| mapa stránek mapa stránek | domů Úvod > Download > Stužky vyznamenání |
| tisk vytisknout | oblibený přidat k oblíbeným | e-mail e-mail | You Tube |


.: Menu :.

.: Překladač :.

English Deutsch Française
Slovenské Polska Россию

.: Vyhledávání :.


Hledej u nás všude

.: Facebook :.

Facebook

.: Počasí :.

Dlouhodobá předpověď počasí

.: Meteo :.

meteo

.: Hladiny - Děhylov :.

Stavy hladin

.: Návštěvnost :.

TOPlist


Download

 

Stužky vyznamenání

Přehled stužek vyznamenání, které lze nalézt na uniformách dobrovolných a profesionálních hasičů.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Udělování vyznamenání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) se řídí Statutem vyznamenání, způsob jejich nošení pak upravuje Stejnokrojový předpis. Obojí naleznete v sekci Dokumenty SH ČMS.

 • Statut vyznamenaní SH ČMS pdf
 • Stejnokrojový předpis SH ČMS pdf
 • Stejnokrojový předpis SH ČMS pdf
 • Návrh na udělení vyznamenání SH ČMS doc
 • Návrh na udělení vyznamenání OSH a KSH doc

Vysvětlivky zkratek:

 • OSH - okresní sdružení hasičů,
 • KSH - krajské sdružení hasičů,
 • SH ČMS - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
 • VV SH ČMS - výkonný výbor SH ČMS (tzv. ústředí).

Medaile Za věrnost

Medaile Za věrnost
Medaile Za věrnost
Medaile Za věrnost
Medaile Za věrnost
Medaile Za věrnost
Medaile Za věrnost
Medaile Za věrnost
Medaile Za věrnost
 • Uděluje OSH za dlouhodobou aktivní činnost.
 • Poprvé se uděluje i medaile, dále se udělují pouze stužky.
 • Počet proužků udává počet desetiletí členství v SDH.
 • Nosí se pouze nejvyšší udělená stužka.
 • Rozměry stužky: 32x11 mm.

Čestné uznání

Čestné uznání OSH
Čestné uznání KSH
Čestné uznání SH ČMS
 • Uděluje se hasičům i celým sborům.
 • Lze udělit opětovně.
 • Tři stupně: Čestné uznání OSH (jeden modrý pruh), Čestné uznání KSH a Čestné uznání SH ČMS.
 • Nosí se pouze nejvyšší udělený stupeň.
 • Stužky se k Čestným uznání vydávají teprve od roku 2011.
 • Rozměry stužky: 32x11 mm.

Medaile Za příkladnou práci

Medaile Za příkladnou práci
 • Uděluje OSH hasičům i sborům, nejdříve však po 10 letech nepřetržité aktivní práce.
 • Podmínkou pro udělení je získání Čestného uznání OSH.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Rozměry stužky: 32x11 mm.

Medaile Za zásluhy

Medaile Za zásluhy
 • Uděluje OSH hasičům i sborům, nejdříve však za 5 let po získání medaile Za příkladnou práci.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Rozměry stužky: 32x11 mm.

Medaile sv. Floriána

Medaile sv. Floriána
 • Uděluje KSH hasičům, nejdříve však za 5 let po získání medaile Za zásluhy.
 • Podmínkou pro udělení je získání Čestného uznání KSH.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Medaile nahrazuje starší Odznak sv. Floriána.
 • Rozměry stužky: 32x11 mm.

Medaile Za mimořádné zásluhy

Medaile Za mimořádné zásluhy
 • Uděluje VV SH ČMS hasičům i sborům, nejdříve však za 5 let po získání medaile sv. Floriána.
 • Podmínkou pro udělení je získání Čestného uznání SH ČMS.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Rozměry stužky: 32x11 mm.

Řád sv. Floriána

Řád sv. Floriána
 • Výběrové vyznamenání, které uděluje VV SH ČMS hasičům a sborům za mimořádné výsledky v činnosti a to nejdříve za 5 let po udělení medaile Za mimořádné zásluhy.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Rozměry stužky: 32x11 mm.

Titul Zasloužilý hasič

Titul Zasloužilý hasič
 • Výběrové vyznamenání, které uděluje VV SH ČMS hasičům, kteří svou celoživotní prací přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva.
 • Uděluje se zpravidla po 5 letech po udělení medaile Za mimořádné zásluhy při dodržení délky 35 let členství a dovršení 60 let věku.
 • Při předání titulu je člen zapsán do Pamětní knihy ZH.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Rozměry stužky: 32x11 mm.

Medaile Za zásluhy o výchovu

Medaile Za zásluhy o výchovu
 • Uděluje VV SH ČMS hasičům, kteří ve funkci vedoucích kolektivů mládeže a dorostu nejméně 10 let dosahují příkladných výsledků, a nebo kteří svou dlouholetou činností zvlášť přispěli k rozvoji práce s dětmi a dorostem.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Rozměry stužky: 32x11 mm.

Medaile Za záchranu života

Medaile Za záchranu života
 • Uděluje VV SH ČMS hasičům (ve výjimečných případech též ostatním občanům a cizím státním příslušníkům), kteří zachránili lidský život.
 • Lze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Rozměry stužky: 32x11 mm.

Medaile Za odvahu a statečnost

Medaile Za odvahu a statečnost
 • Uděluje VV SH ČMS hasičům (ve výjimečných případech též ostatním občanům a cizím státním příslušníkům), kteří s nasazením vlastního života při požáru, výbuchu, havárii či živelní pohromě prokázali mimořádnou statečnost a odvahu.
 • Lze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Rozměry stužky: 32x11 mm.

Medaile Za mezinárodní spolupráci

Medaile Za mezinárodní spolupráci
Medaile Za mezinárodní spolupráci
Medaile Za mezinárodní spolupráci
 • Uděluje se cizím státním příslušníkům, členům zahraničních partnerských hasičských a záchranářských organizací a ve výjimečných případech též fyzickým a právnickým osobám ČR, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj mezinárodní spolupráce hasičů a záchranářů.
 • Medaile má 3 stupně z nichž první stupeň je nejvyšší. 3. stupeň uděluje OSH, 2. stupeň uděluje KSH, 1. stupeň uděluje VV SH ČMS.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Rozměry stužky: 32x11 mm.

Záslužný řád českého hasičstva

Záslužný řád českého hasičstva
 • Výběrové vyznamenání, které uděluje VV SH ČMS jako nejvyšší ocenění za zvláště vynikající zásluhy o rozvoj dobrovolného hasičstva a záchranářů v České republice či proslavení vlasti v zahraničí.
 • Při slavnostních příležitostech se řádová insignie nosí „in natura“.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Rozměry stužky: 32x11 mm.

Titul Čestný člen SH ČMS

Titul Čestný člen SH ČMS
 • Uděluje se fyzickým osobám, které nejsou, nikdy nebyly nebo nemohou být členy SH ČMS a přesto se významným způsobem zasloužily o prospěch nebo postavení obce, SDH či hasičstva vůbec, ke sdružení se hlásí, podporují jeho činnost a svými občanskými postoji a aktivitami podpoří poslání sdružení.
 • Výrazem titulu je medaile, jmenovací dekret nebo diplom, jehož obsahem je definice postavení, práv a povinností „Čestného člena SH ČMS“, které mohou být u každého různé, musí však být dodrženo ustanovení Stanov, čl. 26, odst.13.
 • Z výše uvedeného vyplývá, že tuto stužku nenajdete na žádné uniformě člena SDH.
 • Rozměry stužky: 32x11 mm.

Medaile OSH Opava

Medaile OSH Opava
 • Uděluje se členům - hasičům a organizačním jednotkám SH ČMS, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj hasičského hnutí v okresu Opava, k ocenění jejich další aktivní práce ve prospěch dobrovolného hasičstva okresu.
 • Podmínkou pro udělení Medaile OSH Opava je předchozí udělení medaile Za příkladnou práci a uplynutí min. 3let.
 • Uděluje se jiným právním subjektům a cizím státním příslušníkům, kteří významnou měrou přispívají k rozvoji činnosti OSH Opava.
 • Na návrh SDH (okrsku, OSH), po projednání vedením VV OSH, ji uděluje výkonný výbor OSH opava.
 • Medaile se neuděluje opětovně.
 • Lze ji udělit in memoriam.
 • VV OSH může rozhodnout o udělení i bez splnění předchozích podmínek, je-li to v zájmu rozvoje hasičského hnutí v okrese Opava.
 • Statut vyznamenaní OSH pdf

Medaile KSH MSK

Medaile KSH MSK
 • Uděluje se členům - hasičům a organizačním jednotkám SH ČMS, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj hasičského hnutí v MSK, k ocenění jejich další aktivní práce ve prospěch dobrovolného hasičstva MSK.
 • Podmínkou pro udělení Medaile KSH MSK je předchozí udělení Čestného uznání KSH.
 • Uděluje se jiným právním subjektům a cizím státním příslušníkům, kteří významnou měrou přispívají k rozvoji činnosti KSH MSK.
 • Na návrh SDH (okrsku, OSH, KSH), po vyjádření OSH, KSH ji uděluje výkonný výbor KSH MSK .
 • Medaile se neuděluje opětovně.
 • Lze ji udělit in memoriam.
 • VV KSH může rozhodnout o udělení i bez splnění předchozích podmínek, je-li to v zájmu rozvoje hasičského hnutí v MSK.
 • Statut vyznamenaní KSH pdf

Schéma udělování vyznamenání hasičům


Plakát jpg

Schéma udělování vyznamenání sborům


Plakát jpg

Nahoru Nahoru

Hasičský záchranný sbor ČR

Udělování vyznamenání Hasičského záchranného sboru ČR (dale jen HZS ČR) se řídí § 91 odst. 2 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně, § 42 vyhlášky 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany a vyhláškou 323/2001 Sb. pdf kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.

Způsob jejich nošení pak upravuje Stejnokrojový předpis pdf.

Medaile HZS ČR Za věrnost

Medaile HZS ČR Za věrnost
 • Medaili uděluje generální ředitel.
 • Medaile má 3 stupně.
 • III. stupeň za 10 let - bronzová
 • II. stupeň za 20 let - stříbrná
 • I. stupeň za 30 let - zlata
 • Rozměry stužky: 32x11 mm.

Medaile HZS ČR Za zásluhy o bezpečnost

Medaile HZS ČR Za zásluhy o bezpečnost
 • Medaili uděluje generální ředitel.
 • Uděluje se hasičům, občanským zaměstnancům nebo fyzickým osobám za dlouhodobé příkladné pracovní úsilí a osobní iniciativu na úseku požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva a majetku v rámci integrovaného záchranného systému nebo krizového řízení.
 • Rozměry stužky: 32x11 mm.

Medaile HZS ČR Za statečnost

Medaile HZS ČR Za statečnost
 • Medaili uděluje generální ředitel.
 • Uděluje se hasičům nebo fyzickým osobám za odvážné zákroky při mimořádných událostech, spojené s bezprostředním ohrožením života nebo zdraví.
 • Medaile může být udělena in memoriam.
 • Centrální evidenci udělených medailí vede generální ředitelství.
 • Rozměry stužky: 32x11 mm.

Čestná medaile HZS ČR

Čestná medaile HZS ČR
 • Medaili uděluje generální ředitel.
 • Příslušníkům zahraničních hasičských záchranných sborů, pracovníkům veřejné správy, právnickým osobám a občanům za významnou nebo dlouhodobou spolupráci s HZS ČR.
 • Medaile může být udělena in memoriam.
 • Rozměry stužky: 32x11 mm.

Nahoru Nahoru

Česká hasičská jednota

Česká hasičská jednota (ČHJ), vznikla v roce 1990 jako alternativa k celorepublikovému Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. ČHJ má spíše lokální působnost na území Čech. Dalším alternativním sdružením je např. Moravská hasičská jednota (MHJ).

Medaile ČHJ Za věrnost

Medaile ČHJ Za věrnost
 • Uděluje Prezidium ČHJ.
 • Poprvé se uděluje i medaile, dále se udělují pouze stužky.
 • Medaile má 4 stupně, stupeň je vyjádřen počtem stužek, které se nosí: 1. stupeň za 10 let, 2. stupeň za 20 let, 3. stupeň za 30 let, 4. stupeň za 40 let.
 • Uprostřed stužky je miniatura medaile.

Medaile ČHJ Za příkladnou práci

Medaile ČHJ Za příkladnou práci
 • Uděluje Prezidium ČHJ, nejdříve po 5 letech nepřetržité aktivní práce.
 • Uprostřed stužky je miniatura medaile.

Medaile ČHJ Za zásluhy

Medaile ČHJ Za zásluhy
 • Uděluje Prezidium ČHJ, nejdříve však za 5 let po získání medaile Za příkladnou práci.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Uprostřed stužky je miniatura medaile.

Nahoru Nahoru

Moravská hasičská jednota

Současné občanské sdružení Moravská hasičská jednota (MHJ), vznikla na ustavujícím sjezdu dne 25.ledna 1992 jako alternativa k celorepublikovému Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Statut medaili pdf, Statut vyznamenaní pdf

Medaile MHJ Za věrnost

Medaile MHJ Za věrnost 10 let
Medaile MHJ Za věrnost 20 let
Medaile MHJ Za věrnost 30 let
Medaile MHJ Za věrnost 40 let
 • Navrhuje výbor Hasičského sboru, uděluje rada Okresní hasičské jednoty.
 • Poprvé se uděluje i medaile, dále se udělují pouze stužky.
 • Do doby členství v MHJ se započítává i doba členství v jiných občanských sdruženích působících na úseku požární ochrany.
 • Medaile má 4 stupně, stupeň je vyjádřen počtem pruhů (první stupeň obsahuje znak MHJ): 1. stupeň za 10 let, 2. stupeň za 20 let, 3. stupeň za 30 let, 4. stupeň za 40 let.

Medaile MHJ Za příkladnou práci

Medaile MHJ Za příkladnou práci
 • Uděluje rada Okresní hasičské jednoty, nejdříve po 5 letech nepřetržité aktivní práce.

Medaile MHJ Za zásluhy

Medaile MHJ Za zásluhy
 • Uděluje se nejdříve za 5 let po získání medaile Za příkladnou práci.
 • Uděluje Prezidium MHJ.

Nahoru Nahoru

Hasiči Česká republika, o.s.

Každý řádný člen Hasiči Česká republika, který si plní základní povinnosti uvedené ve Stanovách sdružení má nárok na ocenění, vyznamenání. Návrh na ocenění podává základní organizace a to prostřednictvím Krajského, Okresního územního odboru, nebo Ústředního orgánu. V žádosti o udělení ocenění, vyznamenání je potřebné ve stručnosti charakterizovat navrženého člena, včetně druhu navrženého ocenění, medaile.

Medaile za záchranu života

Medaile za záchranu života
 • Uděluje se zpravidla členům, kteří se významným způsobem zasadili o záchranu lidského života a to při výkonu funkce člena JSDH, SDH či v občanském životě.
 • Tato medaile může být udělena i osobám, kteří nejsou členy sdružení.
 • Návrh je v tomto případě přesněji specifikovat, například doložením výtisku z periodik, tiskovou zprávou, děkovnými dopisy a jinými dostupnými materiály.
 • Zlatavý podklad.
 • Průměr 32 mm.

Medaile za zásluhy v Požární ochraně

Medaile za zásluhy v Požární ochraně
 • Uděluje se zpravidla členům, kteří se zasloužili výrazným způsobem na historii a činnosti SDH, nebo JSDH , dále se významnou činností podíleli při likvidaci živelných pohrom, požárů, vážných dopravních nehod, ochraně obyvatelstva apod.)
 • Medaile může být udělena opakovaně pro různé oblasti požární ochrany (velitel, strojník, vedoucí mládeže, preventiva, apod.)
 • Bronzový podklad.
 • Průměr 32 mm.

Medaile za příkladnou práci v požární ochraně

Medaile za příkladnou práci v požární ochraně
 • Uděluje se zpravidla po udělení Plakety za příkladnou práci.
 • Ve výjimečných případech může být udělena mimořádně bez ohledu na udělená ocenění.
 • Medaile může být udělena opakovaně pro různé oblasti požární ochrany (velitel, strojník, vedoucí mládeže, preventiva, apod.)
 • Medaili lze udělit i subjektům, kteří se významnou činností podíleli na rozvoji SDH, JSDHo. (generální partner, úřad, sponzor apod. )
 • Stříbrný podklad.
 • Průměr 32 mm.

Nahoru Nahoru

Pamětní medaile

Pamětní medaile Hasičského záchranného sboru ČR

Pamětní medaile Hasičského záchranného sboru ČR
Pamětní medaile Hasičského záchranného sboru ČR
 • Pamětní medaile udělovaná u příležitosti výročí novodobé organizace Hasičského zachranného sboru ČR.
 • Medaile je udělována i vybraným dobrovolným hasičům.
 • V roce 2005 byla udělována medaile k 5. výročí (jeden modrý proužek).
 • V roce 2010 byla udělována medaile k 10. výročí (tři modré proužky).

Pamětní medaile HZS Turnov

Pamětní medaile HZS Turnov
 • Turnovští poloprofesionálové získali čestnou medaili k 10. výročí.

Pamětní medaile České hasičské jednoty

Pamětní medaile České hasičské jednoty
 • Medaile k 20. výročí vzniku České hasičské jednoty.

Pamětní medaile hasičského sboru v Teplicích

Pamětní medaile hasičského sboru v Teplicích
 • Medaile udělovaná v říjnu 2007 u příležitosti 140. výročí založení hasičského sboru v Teplicích.

Pamětní medaile hasičského sboru v Teplicích-Trnovanech

Pamětní medaile hasičského sboru v Teplicích-Trnovanech
 • Medaile udělovaná v červnu 2010 u příležitosti 65. výročí založení hasičského sboru v Teplicích-Trnovanech.
 • Pozn.: Podoba stužky nemusí být úplně přesná.

Pamětní medaile SDH Vratimov

Pamětní medaile SDH Vratimov
 • Medaile udělovaná v červu 2011 v SDH Vratimov (okres Ostrava-město) u příležitosti 100. výročí založení sboru.

Pamětní medaile SDH Lojovice

Pamětní medaile SDH Lojovice
 • Medaile udělovaná v roce 2010 v SDH Lojovice (Praha-východ) u příležitosti 80. výročí založení sboru.
 • Jedná se o ražené tombakové medaile o průměru 35mm s plastickým znakem sdružení hasičů a okolním textem ,,80 let , SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LOJOVICE - VELKÉ POPOVICE, 1930-2010‘‘ , zavěšené na připínací stuze o šíři 38mm v národních barvách.

Pamětní medaile SDH Provodov

Pamětní medaile SDH Provodov
 • Medaile udělovaná v roce 2011 v SDH Provodov (okres Zlín) u příležitosti 60. výročí založení sboru.

Pamětní medaile SDH Opatovice nad Labem

Pamětní medaile SDH Opatovice nad Labem
 • Medaile udělovaná v roce 2011 v SDH Opatovice nad Labem (okres Pardubice) u příležitosti 130. výročí založení sboru

Pamětní medaile SDH Sobětuchy

Pamětní medaile SDH Sobětuchy
 • Medaile udělovaná v roce 2011 v SDH Sobětuchy (okres Chrudim, Pardubický kraj) u příležitosti 120. výročí založení sboru.
 • Uprostřed stužky je miniatura znaku (dvě sekyry a přilbice).

Pamětní medaile SDH Horní Roveň

Pamětní medaile SDH Horní Roveň
 • Medaile udělovaná v roce 2012 v SDH Horní Roveň (okres Pardubice) u příležitosti 135. výročí založení sboru.
 • Uprostřed stužky je miniatura znaku (dvě sekyry a přilbice).
 • Autorem výtvarného návrhu a modelu je Bohuslav Cerman, grafickou úpravu provedl Vladimír Černý. Galvanoplastika byla realizována u odborné firmy v Liberci. Výbor SDH Horní Roveň rozhodl o výrobě 50-ti kusů a v současné době jsou všechny uděleny.
 • Medaile je kruhová o průměru 35 mm o tloušťce 4 mm, zhotovená ze zinkové slitiny. Povrchová úprava je ve stylu „starostříbro“ podbarvená červeným smaltem. Na lícové straně je v horní části umístěn znak překřížené sekyry a přilba . Ve spodní části je umístěn nápis 135 let Hasiči Horní Roveň v horní části jsou letopočty 1877 – 2012.
 • Rozměry stužky: 39x12 mm.

Pamětní medaile u příležitosti 20. výročí obnovení činnosti HVP

Pamětní medaile u příležitosti 20. výročí obnovení činnosti HVP
 • Medaile udělovaná v roce 2011 u příležitosti 20. výročí obnovení činnosti Hasičské vzájemné pojišťovny.

Pamětní medaile ke 140. výročí českých dobrovolných hasičů

Pamětní medaile ke 140. výročí českých dobrovolných hasičů
 • Sdružení hasičů čech, Moravy a Slezska vydalo v letošním roce pamětní medaili ke 140. výročí založení prvního českého hasičského dobrovolného sboru ve Velvarech.
 • Medaile mohou udělit Sbory dobrovolných hasičů, okresní sdružení hasičů a výkonný výbor SH čMS.

Pamětní medaile na upomínku založení Odborné rady historie OSH Pardubice

Pamětní medaile na upomínku založení Odborné rady historie OSH Pardubice
 • Medaile udělovaná v roce 2012 u příležitosti založení OR historie při OSH Pardubice.
 • Narhují členové odborné rady historie OSH Pardubice, návrhy schvaluje Odborná rada historie na svém jednání, uděluje starosta/ka OSH Pardubice nebo vedoucí Odborné rady historie.
 • Uděluje se (A) hasičům , kteří se podílejí na shromažďování a archivaci historických materiálů hasičstva, (B) hasičům SDH, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj hasičstva v oblasti historie, (C) jiným právním subjektům, které významnou měrou přispívají k získávání historických materiálů.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Autorem výtvarného návrhu a modelu je Bohuslav Cerman, grafickou úpravu provedl Vladimír Černý. Vyrobeno 50 kusů.
 • Rozměry stužky: 38x12 mm.

Pamětní medaile k 5. výročí Hasičských slavností Litoměřice

Pamětní medaile k 5. výročí Hasičských slavností Litoměřice
 • Medaile udělovaná v roce 2010 u příležitosti 5. výročí litoměřických Hasičských slavností.
 • Uprostřed stužky je miniatura znaku Sdružení pro obnovu a zachování hasičských tradic.
 • Rozměry stužky: 36x11 mm.

Pamětní medaile SDH Dolní Radechová (130 let)

Pamětní medaile SDH Dolní Radechová (130 let)
 • Medaile udělovaná v roce 2013 v SDH Horní Radechová u příležitosti 130. výročí založení sboru.
 • Autorem výtvarného návrhu a modelu je Bohuslav Cerman, grafickou úpravu provedl Vladimír Černý. Vyrobeno 10 kusů.
 • Rozměry stužky: 39x12 mm.

Pamětní odznak na povodně ze dne 25. června 2013 v obci Dolní Roveň

Pamětní odznak na povodně ze dne 25. června 2013 v obci Dolní Roveň
 • Pamětní odznak, který byl vydán jako poděkování všem zasahujícím členům jednotek a SDH, kteří se podíleli na povodních ze dne 25. června 2013 v obci Dolní Roveň.
 • Autorem výtvarného návrhu a modelu je Bohuslav Cerman, grafickou úpravu provedl Vladimír Černý. Vyrobeno 100 kusů.

Pamětní medaile SDH Praha-Kunratice (120 let)

Pamětní medaile SDH Praha-Kunratice (120 let)
 • Medaile udělovaná v roce 2013 v SDH Praha-Kunratice u příležitosti 120. výročí založení sboru.
 • Rozměry stužky: 32x11 mm.

Medaile Za zásluhy o České hasičstvo okrsku č. 10 okresu Pardubice

Medaile Za zásluhy o České hasičstvo okrsku č. 10 okresu Pardubice
 • Vydáno v roce 2013 v rámci 10. okrsku SH ČMS Dolní Roveň (okres Pardubice).
 • Navrhují členové výboru okrsku, návrhy schvaluje výbor okrsku na svém jednání, uděluje starostka okrsku, a to (A) hasičům, kteří se podílejí na rozvoji okrsku č. 10 Pardubického okresu, (B) hasičům SDH, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj hasičstva a aktivně pracovali, nebo pracuji ve prospěch okrsku č. 10 Pardubického okresu, (C) jiným právním subjektům, které významnou měrou přispívají k rozvoji činnosti okrsku č. 10 Pardubického okresu.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Vyrobeno 30 kusů.
 • Rozměry stužky: 38x12 mm.

Pamětní medaile k 10. výročí založení KSH pardubického kraje

Pamětní medaile k 10. výročí založení KSH pardubického kraje
 • Medaile udělovaná v roce 2013 u příležitosti 10. výročí založení KSH Pardubického kraje.
 • Jejím účelem je ocenit členy-hasiče, organizační jednotky SH ČMS i jíné osoby, které významnou měrou přispívají k rozvoji KSH Pardubického kraje
 • Uděluje se (A) hasičům , kteří se podílejí na rozvoji KSH Pardubického kraje, (B) hasičům SDH, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj hasičstva a aktivně pracovali, nebo pracuji ve prospěch KSH Pardubického kraje, (C) jiným právním subjektům, které významnou měrou přispívají k rozvoji činnosti KSH Pardubického kraje.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Rozměry stužky: 38x12 mm.

Pamětní medaile k 140. výročí založení MHJ Přerov

stuhy
 • Medaile udělovaná v roce 2015 u příležitosti 140. výročí založení MHJ Přerov.
 • Rozměry stužky: 38x12 mm.

Nahoru Nahoru

Vyznamenání krajů a měst

Medaile Jihomoravského kraje

Medaile Jihomoravského kraje
 • Medaile udělovaná hejtmanem Jihomoravského kraje při různých příležitostech, např. za pomoc při povodních.
 • Má tři stupně: Zlatá, stříbrná a bronzová. Na stužce se stupně liší barvou nápisu JmK (zlatý, stříbrný nebo bronzový odstín).

Záslužná medaile kraje Vysočina

Záslužná medaile kraje Vysočina
 • Udělením záslužné medaile kraj Vysočina vyjadřuje uznání aktivní činnosti, která je zaměřena na ochranu životů, zdraví a majetku občanů.
 • Záslužná medaile je ocenění, které má regionální charakter, je poděkováním, které navrhují ředitelé jednotlivých složek krajského Integrovaného systému a schvaluje krajské zastupitelstvo.
 • Uděluje se od roku 2008.

Záslužné vyznamenání Zlínského kraje

Záslužné vyznamenání Zlínského kraje
 • Záslužné vyznamenání 1. stupně uděluje Rada Zlínského kraje za mimořádné a výjimečné zásluhy a/nebo společensky významným a uznávaným osobnostem.
 • Zlínský kraj uděluje i Záslužné vyznamenání 2. stupně, která má však podobu stolní medaile bez stužky.
 • Uděluje se od roku 2007.
 • Rozměry stužky: 36x11 mm.

Záslužná medaile Královéhradeckého kraje

Záslužná medaile Královéhradeckého kraje
 • Záslužná medaile Královéhradeckého kraje je oceněním, kterým kraj vyjadřuje uznání aktivní činnosti, která je zaměřena na ochranu životů, zdraví a majetku občanů.
 • Má dva stupně, první stupeň je vyšším oceněním. Stužky obou stupňů se liší pouze povrchovou úpravou loga Královéhradeckého kraje (pozlacení pro 1. stupeň, starobronz pro 2. stupeň).
 • Uděluje se fyzickým osobám - členům složek Integrovaného záchranného systému Královéhradeckého kraje nebo kolektivům zařazeným do Integrovaného záchranného systému Královéhradeckého kraje, ve výjimečných případech i jiným fyzickým nebo právnickým osobám.
 • Uděluje se od roku 2010.
 • Lze udělit in memoriam, medaile stejného stupně se neuděluje opětovně.
 • Rozměry stužky: 37x11 mm.

Medaile Olomouckého kraje Za zásluhy o bezpečnost

Medaile Olomouckého kraje Za zásluhy o bezpečnost
 • Dosud žádné upřesňující informace nejsou k dispozici

Medaile Ústeckého kraje

Medaile Ústeckého kraje - záslužná
Medaile Ústeckého kraje - hejtmana
 • Udělují se od roku 2012.
 • Záslužná medaile (s modrým pruhem uprostřed) je oceněním, kterým kraj vyjadřuje uznání aktivní činnosti zaměřené na ochranu životů, zdraví a majetku občanů.Lze ji udělit in memoriam.
 • Medaile hejtmana (se zeleným pruhem uprostřed) je oceněním, kterým hejtman vyjadřuje uznání aktivní činnosti zaměřené na různé oblasti lidského života. Medaile hejtmana může být také udělena jako projev úcty, jako pamětní medaile, medaile za odvahu, hrdinství, za zásluhy nebo za další významnou činnost.
 • Rozměry stužky: 12x37 mm.

Záslužná medaile Libereckého kraje

Záslužná medaile Libereckého kraje
 • Medaile za zásluhy jsou předávány každoročně u příležitosti výročí vzniku samostatného československého státu příslušníkům složek Integrovaného záchranného systému a vybraným jednotlivcům za záchranu lidského života nebo za dlouholetou příkladnou práci ve prospěch složek IZS a ochrany obyvatelstva v Libereckém kraji.
 • O vyznamenání rozhoduje Bezpečnostní rada kraje podle doporučení vedení jednotlivých složek IZS.
 • Má dva stupně: I. stupeň (vyšší, zlatý) a II. stupeň.

Medaile primátora Českých Budějovic

Medaile primátora Českých Budějovic za statečnost
Medaile primátora Českých Budějovic za zásluhy
 • Z návrhů zaslaných institucemi organizacemi veřejného života v Českých Budějovicích vybírá nositele kolegium primátora.
 • Udělují se od roku 2008.
 • Medaili za statečnost (s jedním žlutým pruhem uprostřed) uděluje primátor města osobám, které se s nasazením vlastního života zasloužily o záchranu lidského života nebo značných materiálních hodnot.
 • Medaili za zásluhy (se třemi červenými pruhy v pravé polovině stuhy) uděluje primátor města osobám, které se zasloužily o České Budějovice v oblasti hospodářství, vědy, techniky, kultury, umění, sportu, výchovy a školství.
 • Rozměry stužky: 38x10 mm.

Medaile za zásluhy o bezpečnost Sokolov

Medaile za zasluhy o bezpečnost Sokolova

Medaile Za aktivní činnost v jednotce SDH obce

Medaile Za aktivní činnost v jednotce SDH obce
 • Uděluje starosta obce na návrh starosty okrsku, velitele okrsku, starosty SDH, velitele SDH nebo velitele jednotky SDH.
 • Medaile má tři stupně. Prozatím je vytovřen návrh pouze pro 3. stupeň.
 • Medaile III. stupně se uděluje
  • (a) hasičům nejdříve po 5 letech členství v jednotce SDH obce,
  • (b) hasičům SDH, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj jednotek SDH obce, nebo
  • (c) i jiným právním subjektům, které významnou měrou přispívají nejméně po dobu 3 let k rozvoji jednotek SDH obce.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Rozměry stužky: 38x12 mm.

Nahoru Nahoru

Státní vyznamenání

Medaile Za zásluhy

Medaile Za zásluhy 1
Medaile Za zásluhy 2
Medaile Za zásluhy 3
 • Nižší státní vyznamenání.
 • Uděluje se jako vyznamenání osob, které se zasloužily o stát nebo územní samosprávný celek.
 • Dělí se do tří stupňů, kterým odpovídá počet fialových pruhů na stužce.
 • Rozměry stužky: 38x10 mm.

Medaile Za hrdinství

Medaile Za hrdinství
 • Nišší státní vyznamenání.
 • Uděluje se jako vyznamenání osob za hrdinství v boji a vyznamenání těch osob, které se s nasazením vlastního života zasloužily o záchranu lidského života nebo značných materiálních hodnot.
 • Rozměry stužky: 38x10 mm.

Řád Tomáše Garrigua Masaryka

Řád Tomáše Garrigua Masaryka
Řád Tomáše Garrigua Masaryka
Řád Tomáše Garrigua Masaryka
Řád Tomáše Garrigua Masaryka
Řád Tomáše Garrigua Masaryka 1
 • Vyšší státní vyznamenání.
 • Propůjčuje prezident republiky.
 • Má pět tříd, první třída je nejvyšší (spodní stužka).
 • Rozměry stužky: 38x10 mm.

Řád Bílého lva

Řád Bílého lva
Řád Bílého lva
Řád Bílého lva
Řád Bílého lva
Řád Bílého lva
 • Nejvyšší státní vyznamenání.
 • Propůjčuje prezident republiky.
 • Má pět tříd, první třída je nejvyšší (se lvem a dvěma lipovými listy).
 • Rozměry stužky: 38x10 mm.

Medaile Karla Kramáře

Medaile Karla Kramáře
 • Pamětní medaile udělovaná předsedou vlády není ani vyznamenáním ani věcným ceněním, ale je symbolem, který byl pojmenován po prvním československém předsedovi vlády Karlu Kramářovi.
 • Medaili předává předseda vlády v upomínku těm, kterým se premiér jako politik rozhodl poděkovat za prokazatelné zásluhy o obnovu demokracie, práv a svobod člověka.
 • Její předávání je v souladu s ústavními principy České republiky.
 • Medaile Karla Kramáře byla vytvořena při příležitosti 90. výročí vzniku první československé vlády a pojmenována po prvním československém premiérovi.
 • Rozměry stužky: 38x10 mm.

Nahoru Nahoru

Ostání vyznamenání

Medaile prof. MUDr. Jana Jánského

Medaile prof. MUDr. Jana Jánského - bronzová
Medaile prof. MUDr. Jana Jánského - střibrná
Medaile prof. MUDr. Jana Jánského - zlatá
 • Jinak také Jánského medaile nebo Jánského plaketa.
 • Uděluje Český červený kříž bezpříspěvkovým dárcům krve.
 • Uprostřed stužky je umístěna zmenšenina medaile v bronzové, stříbrné nebo zlaté barvě.
 • Bronzová medaile (červený podklad) se uděluje za 10 bezpříspěvkových odběrů.
 • Stříbrná medaile (modrý/tyrkysový podklad) se uděluje za 20 bezpříspěvkových odběrů.
 • Zlatá medaile (bílý podklad) se uděluje za 40 bezpříspěvkových odběrů.
 • Vyšší počty odběrů jsou oceňovány Zlatými kříži ČČK.

Nahoru Nahoru

zdroj: http://www.mhj.cz
http://www.hzscr.cz
http://www.hasici-cr.cz
http://www.sdhsuchy.org
http://www.hasicskajednota.cz
http://www.hrad.cz/cs/index.shtml
http://forum.valka.cz
http://www.oshpv.cz


logo logo Zjistit Google Pagerank Zjistit S-rank Zjistit Jyxorank Seo servis

© 2005 - 2022, Jan Durlák, SDH Dobroslavice. Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 a vyšší.