| mapa stránek mapa stránek | domů Úvod > Download > Bojové řády |
| tisk vytisknout | oblibený přidat k oblíbeným | e-mail e-mail | You Tube |


.: Menu :.

.: Překladač :.

English Deutsch Française
Slovenské Polska Россию

.: Vyhledávání :.


Hledej u nás všude

.: Facebook :.

Facebook

.: Počasí :.

Dlouhodobá předpověď počasí

.: Meteo :.

meteo

.: Hladiny - Děhylov :.

Stavy hladin

.: Návštěvnost :.

TOPlist


Download

 

Bojový řád jednotek požární ochrany - v dokumentech

 1. Pokyn č. 40/2001 pdf generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra ze dne 29. října 2001, kterým se vydává Bojový řád jednotek požární ochrany.
 2. Pokyn č. 38/2002 pdf generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra ze dne 31. 10. 2002, kterým se mění a doplňuje Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 40/2001.
 3. Pokyn č. 52/2004 pdf generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra ze dne 22. prosince 2004, kterým se mění pokyn č. 40/2001, kterým se vydává Bojový řád jednotek požární ochrany, ve znění pokynu č. 38/2002.
 4. Pokyn č. 46/2005 pdf generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra ze dne 28.12.2005, kterým se mění Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 40/2001, kterým se vydává Bojový řád jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů (pdf 166 kB).
 5. Pokyn č. 12/2006 pdf generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 4.12.2006, kterým se mění Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra č. 40/2001, kterým se vydává Bojový řád jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Pokyn č. 61/2007 pdf generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 30.11.2007, kterým se mění Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra č. 40/2001, kterým se vydává Bojový řád jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Pokyn č. 42/2011 pdf generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 2. 12.2011, kterým se mění Pokyn generálního Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra 40/2001, kterým se vydává Bojový řád jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.

Kapitoly: D, L, O, P, R, S, T, Ob

Metodické listy kapitoly D - Dopravní nehody:

 1. Dopravní nehoda na pozemních komunikacích - obecně (změna 2011) pdf
 2. Vyprošťování osob z havarovaných vozidel pdf
 3. Dopravní nehody s velkým počtem zraněných osob pdf
 4. Odstraňování následků dopravních nehod na pozemních komunikacích pdf
 5. Automobily s palivem LPG, CNG pdf
 6. Automobily s hybridním pohonem pdf

Nahoru Nahoru

Metodické listy kapitoly L - Nebezpečné látky:

 1. Zásah s přítomností nebezpečných látek pdf
 2. Činnost hasičů v nástupním prostoru pdf
 3. Činnost hasičů v nebezpečné zóně pdf
 4. Jištění hasičů při činnosti v nebezpečné zóně pdf
 5. Pravidla komunikace a signály při činnosti hasičů v nebezpečné zóně pdf
 6. Dekontaminační prostor pdf
 7. Dekontaminace zasahujících hasičů pdf
 8. Dekontaminace biologických látek pdf
 9. Dekontaminace radioaktivních látek pdf
 10. Havárie ohrožující vody - ropné havárie pdf
 11. Ropné havárie - norné stěny pdf
 12. Zásah při výskytu výbušných látek a výbušných předmětů před jejich iniciací pdf
 13. Zápalné lahve pdf
 14. Přečerpávání hořlavých kapalin pdf
 15. Zásahy s únikem amoniaku (čpavku) (změna 2011) pdf
 16. Zásahy s únikem chlóru (změna 2011) pdf

Nahoru Nahoru

Metodické listy kapitoly N - Nebezpečí:

 1. Nebezpečí fyzického vyčerpání pdf
 2. Nebezpečí infekce pdf
 3. Nebezpečí intoxikace pdf
 4. Nebezpečí ionizujícího záření pdf
 5. Nebezpečí opaření pdf
 6. Nebezpečí pádu pdf
 7. Nebezpečí podchlazení a omrznutí pdf
 8. Nebezpečí poleptání pdf
 9. Nebezpečí popálení pdf
 10. Nebezpečí na pozemních komunikacích pdf
 11. Nebezpečí přehřátí pdf
 12. Nebezpečí psychického vyčerpání („únavový syndrom“) pdf
 13. Nebezpečí udušení pdf
 14. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem pdf
 15. Nebezpečí utonutí pdf
 16. Nebezpečí výbuchu pdf
 17. Nebezpečí zasypání a zavalení pdf
 18. Nebezpečí zřícení konstrukcí pdf
 19. Nebezpečí ztráty orientace pdf
 20. Nebezpečí z ohrožení zvířaty pdf
 21. Nebezpečí na železnici pdf
 22. Nebezpečí výbuchu výbušných látek a pyrotechnických směsí pdf
 23. Nebezpečí polychlorovaných bifenylů pdf

Nahoru Nahoru

Metodické listy kapitoly O - Obecné zásady:

 1. Přijetí zprávy o události pdf
 2. Vyhlášení poplachu jednotce pdf
 3. Výjezd jednotky pdf
 4. Doprava na místo zásahu pdf
 5. Příjezd na místo zásahu pdf
 6. Průzkum pdf
 7. Záchrana osob pdf
 8. Záchrana zvířat pdf
 9. Záchrana majetku pdf
 10. Předání místa zásahu pdf
 11. Odjezd z místa zásahu pdf
 12. Uvedení jednotky do akceschopnosti po příjezdu z místa zásahu pdf
 13. Vyslání a přesun jednotky nebo odřadu na velké vzdálenosti pdf
 14. Usměrňování provozu na pozemních komunikacích pdf

Nahoru Nahoru

Metodické listy kapitoly P - Požární zásah:

 1. Zdolávání požáru pdf
 2. Požární útok pdf
 3. Požární obrana pdf
 4. Zásobování vodou pdf
 5. Hašení požáru za nedostatku vody pdf
 6. Hašení požáru za silného větru pdf
 7. Hašení požáru za silného mrazu pdf
 8. Hašení požáru při silném zakouření pdf
 9. Přetlaková ventilace při zdolávání požáru - Odvedení horkého kouře pdf
 10. Přetlaková ventilace po uhašení požáru-Odvedení studeného kouře pdf
 11. Hašení požáru ve sklepních prostorech budov pdf
 12. Hašení bytových požárů pdf
 13. Hašení požáru v podkroví a v půdním prostoru pdf
 14. Požáry garáží pdf
 15. Požáry střešních konstrukcí pdf
 16. Požáry vícepodlažních a výškových budov pdf
 17. Požáry na stavbách pdf
 18. Požáry na polích pdf
 19. Požáry v objektech textilního průmyslu pdf
 20. Požáry v kabelových kanálech a prostorech pdf
 21. Lesní požáry pdf
 22. Požáry v muzeích, knihovnách, archivech a na výstavách pdf
 23. Požáry otevřených technologických zařízení pdf
 24. Požáry v dětských předškolních zařízeních a základních školách pdf
 25. Hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V pdf
 26. Požáry skládek tuhých odpadů pdf
 27. Požáry budov zdravotnických zařízení pdf
 28. Požáry zemědělských objektů pdf
 29. Požáry plavidel pdf
 30. Požáry hořlavých kapalin v nadzemních nádržích pdf
 31. Požáry ve skladech a skladovacích prostorech pdf
 32. Požáry s přítomností tlakových láhví s technickými stlačenými a zkapalněnými plyny pdf
 33. Požáry s přítomností tlakových láhví s acetylénem pdf
 34. Požáry hořlavých prachů pdf
 35. Požáry na pilách a ve skladech dřeva pdf
 36. Požáry tuhých paliv pdf
 37. Požáry v trolejbusových a tramvajových depech pdf
 38. Požáry v zábavních podnicích pdf
 39. Požáry v divadlech pdf
 40. Požáry uzavřených skladů hořlavých kapalin pdf
 41. Požáry otevřených skladů hořlavých kapalin pdf
 42. Požáry na tržnicích a prodejních stáncích pdf
 43. Požáry mrazírenských zařízení a budov pdf
 44. Požáry dálkovodů hořlavých kapalin pdf
 45. Požáry tranzitních plynovodů pdf
 46. Plynárenská zařízení - těžební sondy pdf
 47. Požáry střešních konstrukcí s fotovoltaickým systémem pdf
 48. Požáry fotovoltaických elektráren pdf

Nahoru Nahoru

Metodické listy kapitoly Ř - Řízení:

 1. Řízení zásahu pdf
 2. Velitel zásahu při řízení požárního zásahu a záchranných prací jednotek pdf
 3. Štáb velitele zásahu pdf
 4. Velitel úseku, velitel sektoru pdf
 5. Velitel jednotky na místě zásahu pdf
 6. Činnost hasičů na místě zásahu pdf
 7. Organizace místa zásahu pdf
 8. Způsob komunikace na místě zásahu (rozkaz, pokyn, příkaz nebo povel) pdf
 9. Prostředky řízení a komunikace na místě zásahu pdf
 10. Uzavření místa zásahu pdf
 11. Práce se sdělovacími prostředky při zásahu pdf
 12. Zpráva o zásahu pdf

Nahoru Nahoru

Metodické listy kapitoly S - Součinnost:

 1. Zásahy v objektech a na zařízeních armády pdf
 2. Zdravotnická záchranná služba pdf
 3. Zásah na hnacích železničních kolejových vozidlech pdf
 4. Zásah na tažených železničních kolejových vozidlech pdf
 5. Zásah pod trakčním vedením pdf
 6. Zásah v železničním tunelu pdf
 7. Hašení hromad nebo barikád pomocí hasicí lišty v případě bezpečnostních opatření pdf
 8. Zásah v silničním tunelu pdf
 9. Nasazení lezeckých skupin a lezeckých družstev pdf
 10. Jednání s osobou se sebevražednými úmysly pdf
 11. Třídění velkého počtu raněných metodou START pdf
 12. Zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením na místě zásahu pdf
 13. Trhací práce při záchranných a likvidačních pracích pdf

Nahoru Nahoru

Metodické listy kapitoly T - Technický zásah:

 1. Vyprošťování osob ze závalů a sutin pdf
 2. Záchrana osob ze zřícených budov pdf
 3. Vyprošťování osob, zvířat a předmětů z výtahů pdf
 4. Odchyt a hubení vos, včel a sršňů pdf
 5. Vstup do obydlí a jiných uzavřených prostor při zásahu pdf

Nahoru Nahoru

Metodické listy kapitoly Ob - Ochrana obyvatelstva:

 1. Činnost jednotek při povodních pdf
 2. Činnosti jednotek při hlídkové činnosti v rámci povodňové hlásné služby pdf
 3. Varování obyvatelstva pdf
 4. Stavba protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem pdf
 5. Objektová evakuace pdf
 6. Plošná evakuace pdf
 7. Evakuační středisko pdf
 8. Ubytování evakuovaných osob, nouzové ubytování pdf
 9. Posttraumatická péče hasičům a psychosociální pomoc osobám zasaženým MU pdf

Nahoru Nahoru

zdroj: www.hzscr.cz
http://www.mhj.cz/dokumenty/JPO/index.htm


logo logo Zjistit Google Pagerank Zjistit S-rank Zjistit Jyxorank Seo servis

© 2005 - 2022, Jan Durlák, SDH Dobroslavice. Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 a vyšší.